Ved

log

Eldning med ved eller andra biobränslen använder ett förnyelsebart energislag som är miljövänligt och som samtidigt bidrar till en bra resurshushållning!

Men det finns också risker. Alltför många, ja kanske de flesta, vedeldade villapannor lämnar idag väsentliga miljöstörningar och brandrisker. Vedeldningen ökar i våra småhus områden. Att elda på rätt sätt är en konst. Det handlar om att skydda hälsan och miljön och samtidigt upprätthålla goda relationer till grannarna.

Vid dålig förbränning av ved bildas ämnen, som är skadliga för både hälsan och miljön. Dessa luftföroreningar är ett hälsoproblem för alla boende i området, och direkta hälsobesvär drabbar framför allt människor som har astma eller problem med andningen. En panna, eller kamin, som eldas på kan ”förstöra” luften för ett helt område. Detta gäller även både miljögodkända och äldre modeller av braskaminer.

Comments are closed.