Solvärme

Solenergi

 

Det finns idag cirka 15 000 solvärmesystem i Sverige och det installeras idag drygt 2 000 system per år. De flesta solvärmesystemen finns installerade i småhus men det finns också flera tillämpningar i anslutning till flerbostadshus, mindre fjärrvärmesystem, utomhus­bad, idrottsplatser och campinganläggningar.

Källa: www.svensksolenergi.se

svsolenergi

Comments are closed.