Pellets

pellets

Med pelletsvärme behöver du inte tänka på vad som händer med oljepriser eller elpriser runt om i världen eller hemma i Sverige.

Pelletsvärme är enkel! Att byta till pellets kräver en relativt liten investering. Du kan installera en pelletsbrännare i din befintliga oljepanna eller vedpanna alternativt välja en komplett anläggning med en pelletspanna och bulk förråd.

Dagens oljepriser ligger runt 11000.- m3. Låt oss räkna; genomsnitt villa har en förbrukning av ca. 3m3 olja per år, det blir 33 000.-

En pelletsbrännare med förråd kostar installerad ca 27 000.- För resterande 6000.- få man ca 4 storsäck pellets som motsvara ungefär ett halv år förbrukning. Köpa man bulk bli det ännu billigare! Sedan har en års förbrukning på ca 6m3 till en kostnad på ca 50% av oljepriser.

Investeringen blir intjänat redan på 5 år, inräknat dagens energi priser.

Comments are closed.