Flis

500x261-images-GF_13

Vid uppvärmning med fliseldning går de flesta trämateriel att använda till skillnad från uppvärmning med ved eller pellets. Vissa träslag förknippas dock med större mängder restprodukter och skillnaden är relativt stor mellan barrved och lövved, där lövveden generar mer aska.

Fukthalten i träet har också stor betydelse för effektiviteten, högre fukthalt ger mindre energi då det sker en torkningsprocess innan flisen kan antändas. Vår leverantör Gotfire rekommenderar en fliskvalitet där träflisorna har en storlek på 10 – 40 mm i träfiberns längdriktning, där enstaka bitar kan ha en maxlängd på 50 mm i fiberns riktning. Vidare rekommenderas att flisen håller en fukthalt 20-30%. 1 kg flis av tall som ha fulthalt 20-21% innehåller 3,8kWh, i kg pellets innehåller 4,8 kWh.
Mer information hos vår leverantör www.gotfire.se

Comments are closed.