Miljö

miljo

Miljöarbetet i Sverige har till stora delar varit framgångsrikt, men ännu återstår mycket att göra för att skapa en hållbar utveckling. Alla behöver delta i arbetet inom sina respektive branscher, liksom vi alla i rollen som konsumenter.

Inom AF EnergiTeknik har vi bestämt oss för att inte lämna över stora miljöproblem till kommande generationer. Vår verksamhet ska bedrivas öppet och sakligt så att miljön skyddas och en av våra målsättningar är att sträva efter ständiga miljöförbättringar.

Våra insatser ska styras av en sammanvägning av vad som är teknisk möjligt, ekonomisk rimligt och ekologiskt motiverat. Krav i tillstånd, lagar och förordningar ska följas och vi arbetar ständigt för en förbättrad miljö.

Comments are closed.